Lựa chọn nhu cầu học
của bạn

Nhu cầu

Mong muốn

Kết quả

Tiếng Anh hỗ
trợ công việc

Lấy chứng chỉ
quốc tế

Du học/
định cư

Nhu cầu
khác

Chỉ 01 phút để nhận ngay lộ trình học đầy đủ từ VUS

Trình độ tiếng Anh
hiện tại

Nhu cầu

Mong muốn

Kết quả

Mới bắt đầu

Giao tiếp cơ bản

Giao tiếp nâng cao

Chọn mục tiêu
học tập

Nhu cầu

Mong muốn

Kết quả

Trong 2 tháng
Cải thiện trong ngắn hạn
Trong 6 tháng
Thay đổi rõ ràng
12 tháng hoặc hơn
Hoàn tất chương trình,
lấy chứng chỉ quốc tế

Điền thông tin để
xem kết quả

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép VUS liên lạc thông qua các hình thức: cuộc gọi, tin nhắn, email nhằm mục đích tư vấn các chương trình Anh ngữ & nghiên cứu thị trường.

Nhu cầu

Mong muốn

Kết quả

Lộ trình học tập
bài bản

Lộ trình học tập từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên dễ dàng bắt đầu và xác định mục tiêu học tập lâu dài cho bản thân.