Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

 

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng ký học lần đầu tiên.

 
 

Các bước thực hiện:

 
  1. Nhập thông tin: Mã học viên, email đồng thời tạo mật khẩu của bạn để kích hoạt tài khoản

     
  2. Sau khi kích hoạt thành công, hệ thống sẽ gửi tài khoản qua email.

     
  3. Sử dụng mật khẩu đã tạo của bạn để đăng nhập

Học viên VUS

Kích hoạt tài khoản

* Mật khẩu ít nhất 8 kí tự bao gồm chữ và số