Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng ký học lần đầu tiên

 

Các bước thực hiện: