tiếng anh giao tiếp chuẩn quốc tế dành cho người bận rộn
GHI DANH TRONG THÁNG 6NHẬN HỌC BỔNG 30%DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIẾNG ANH GIAO TIẾP Tìm hiểu thêm >>iTalk
Tìm hiểu thêm

Tiếng Anh giao tiếp chuẩn quốc tế dành cho những ai

Đi làm bận rộn, khó sắp xếp lịch học

Đi làm bận rộn, khó
sắp xếp lịch học

Có kế hoạch du lịch, hoặc định cư nước ngoài

Có kế hoạch du lịch, hoặc
định cư nước ngoài

Mất gốc hoặc chưa biết nâng trình từ đâu

Mất gốc hoặc chưa biết
nâng trình từ đâu

Cấp tốc nâng trình để thích nghi môi trường công ty đa quốc gia

Cấp tốc nâng trình để thích nghi môi trường công ty đa quốc gia

Tại sao nên chọn chương trình iTalk của VUS

Tại sao nên chọn chương trình iTalk của VUS

Phương pháp học chủ động

Giờ đây bạn có thể lựa chọn chủ đề học vào khung giờ bạn mong muốn ở bất cứ đâu

Trước buổi học

Trước buổi học

Trong buổi học

Sau buổi học

Trước buổi học

Trước buổi học

Xem tài liệu trước buổi học

Xem tài liệu trước buổi học

Xem từ vựng, cấu trúc câu của buổi học

Xem từ vựng, cấu trúc câu của buổi học

Thực hành đàm thoại với thư viện mẫu sẵn có

Thực hành đàm thoại với thư viện mẫu sẵn có

Trong buổi học

Trong buổi học