Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Bạn cần kích hoạt tài khoản để đăng ký học lần đầu tiên.

Các bước thực hiện:

1
Nhập thông tin: Mã học viên, email đồng thời tạo mật khẩu của bạn để kích hoạt tài khoản
2
Sau khi kích hoạt thành công, hệ thống sẽ gửi tài khoản qua email
3
Sử dụng mật khẩu đã tạo của bạn để đăng nhập

Học viên doanh nghiệp

Kích hoạt tài khoản

* Mật khẩu ít nhất 8 kí tự bao gồm chữ và số